Референции

1318090010

Фирма

БАУМАКС България ЕООД

Име

Маркус Дуле

Длъжност

управител
БАУМАКС България ЕООД

БАУМАКС България ЕООД

…имахме удоволствието да работим с професионалния екип на Карголифт по време на ремонтните дейности в централата на БАУМАКС, когато бяха необходими демонтаж, преместване и монтаж на всички мебели и техника в офиса. Бяхме приятно изненадани от професионалното съдействие при изготвяне на графика за посещенията на екипа на Карголифт и бързата и своевременна реакция при неизменно настъпващите промени в предварителния план и ремонтните дейности. Фирмата разполага с достатъчно и добре обучени професионалисти, на чиято точност и коректно изпълнение на задачите можехме да разчитаме дори и през почивните дни.

Въпреки напрегнатия режим на работа и кратките срокове, екипът на Карголифт успя да се справи по възможно най-добрия начин с поставената задача, като съдействаше за плавното протичане на целия процес и се грижеше за гладката комуникация с останалите подизпълнители. Не на последно място трябва да отбележим и факта, че по време на дейностите по преместване, демонтаж и монтаж, не пострадаха нито мебелите, нито техниката в офиса…