Референции

1257606682

Фирма

ТОКУДА Банк АД

Име

Л.Манолов

Длъжност

изп.директор
ТОКУДА Банк АД

……Ръководството на ТОКУДА БАНК АД издава настоящото препоръчително писмо на фирма КАРГОЛИФТ ЕООД, във връзка със съвместната им работа, в уверение на това, че фирмата извърши коректно и с грижата на добър изпълнител възложената и работа…..