Клиенти на Ташев - Карголифт

Нашите доволни клиенти

 • АТЛАНТИЧЕСКИ КЛУБ в БЪЛГАРИЯ – демонтаж, преместване и монтаж на офис обзавеждане на централен офис в гр.София
 • КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД – дългогодишно сътрудничество и логистично обслужване на складовото им стопанство

 • ДООР 2000 – дългогодишно сътрудничество и логистично обслужване на складовото им стопанство

 • ТИ ЕС Иженеринг – дългогодишно сътрудничество и съвместно изграждане на складовите системи на МТЕЛ, ТРЕЙС-ИПОМА, СОФИЯ ФРАНС АУТО / ПЕЖО България/, СОФИЯ АУТО /ОПЕЛ България/, ХУСКВАРНА България, НЕЛАС Авточасти и др.

 • ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ – дългогодишно сътрудничество и съвместно изграждане на складовите системи на Президентство на Република България, Министерство на Отбраната, Главно управление на архивите- София, Хасково, Национална Агенция по Приходите- Добрич, Дупница

 • ДЕВИН АД – демонтаж, опаковане, преместване и монтаж на офис обзавеждане от централен офис в гр.София

 • ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД – демонтаж, преместване и монтаж на офис обзавеждане в централен офис в гр.София
 • ПУМА БЪЛГАРИЯ ЕООД – демонтаж, преместване и монтаж на склад от над 600м2, с прилежащото оборудване и стелажни системи

 • СПОРТ ДЕПО АД – монтаж на палетни стелажи и складово оборудване в новия логистичен център на фирмата от над 800м2

 • ЕВРОМАРКЕТ Дистрибюшън – демонтаж, преместване и монтаж на палетни стелажи за +/-1000 палетоместа в централен склад; организирано в изключително кратки срокове – съобразени с нормалния търговски график на фирмата

 • ПОНС България ЕООД – логистична организация при преместването на централен склад София / над 160 палета с учебни материали / , опаковане, де/монтаж и преместване на помощен склад с метални стелажи и учебни помагала

 • ТОКУДА БАНК АД – демонтаж, опаковане, преместване и монтаж на централния офис на банката от над 1000м2. Демонтаж и транспортиране на 15 тежкотоварни машини до град Дупница.

 • ДАНЛЕКС ЕООД – дългогодишно партньорство при решаване на логистични задачи, сътрудничество при разтоварване, подреждане и монтаж на обзавеждане за офис сграда – АЕЦ Белене

 • МАД ТВ БЪЛГАРИЯ АД – демонтаж, опаковане, преместване и монтаж на офиса на телевизията, включително преместването на специализираната техника

 • КРЕДИБУЛ АД /SOCIETE GENERALE GROUP/ – редовно обслужване на централен офис – град София

 • КОНЕКТА ООД – демонтаж, опаковане, преместване и монтаж на централен офис София, както и на офиса на фирмата в гр.Пловдив

 • ЕЛЦИК ЕООД – демонтаж, опаковане, товарене и укрепване на 38 тежкотоварни металообработващи машини, при експедицията им извън България, регулярно обслужване на централен офис – София

 • ЕСО ЕАД – демонтаж, преместване и монтаж на офис обзавеждане

 • MCA Сейфти – демонтаж, опаковане, преместване и монтаж на офис обзавеждане

 • ВЬОРВАГФАРМА ГМБХ – де/монтаж и преместване на офис обзавеждане

 • СУПЕРНОВА ООД – цялостно преместване на централен офис с площ +/- 1200 м2

 • СОФИЯ ВЕНЧЪРС АД – демонтаж, опаковане, преместване и монтаж на централен офис

 • ИНТЕРНЕТ МЕДИЯ – демонтаж, преместване и монтаж на офис обзавеждане

 • ЕРС- КОС ООД – преместване на офис обзавежданею

 • РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – Софийска област – частично преместване на архив

 • АЙ ЕС ПИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРП – преместване на офис обзавеждане

 • ОРКИКЕМ ООД – преместване на офис обзавеждане и сътрудничество при обслужване на централен склад – София

 • Мебелна Къща ДОМ ИТАЛИЯ – дългогодишно партньорство при решаването на логистични задачи

 • ИНТЕРЛЕКС КОНСУЛТ ООД – преместване на офис обзавеждане

 • НЕКСИС ЕООД – преместване на офис обзавеждане

 • ДЕКО ТРЕЙДИНГ ЕООД – дългогодишно партньорство при решаването на складови и логистични решения
 • IRM LTD – дългогодишно партньорство при решаване на логистични проблеми

 • БРИГАДА ББМ – преместване на офис обзавеждане, дългосрочно партньорство при решаване на логистични проблеми

 • ИНТЕРНЕШЪНЪЛ РИСОРС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД – де/монтаж и преместване на офис обазавеждане

 • БИЛДИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД – преместване на офис обзавеждане

 • ИНСТИТУТ по ПОЛИМЕРИ към БАН -демонтаж и преместване на три тежкотоварни машини, съдействие при решаване на логистични проблеми

 • ХОХЕГЕР БГ ООД – опаковане и преместване на офис обзавеждане

 • ПРОМАН ООД – сътрудничество при монтаж на палетни стелажи и складови системи

 • БИГ БЕНГ Комюникейшънс ЕООД – де/монтаж и преместване на офис обзавежадне

 • ВЕДА АСЕТ ЕАД – монтаж на ново офис обзавежадне от Германия

КАКТО И ПРЕМЕСТВАНЕ НА МНОГО ЧАСТНИ ДОМОВЕ