Технология на работа

ВЪЗПОЛВАЙТЕ СЕ ОТ 5 % -то НИ НАМАЛЕНИЕ – ЗА ВСЯКО МЕСТЕНЕ, ИЗВЪРШЕНО СЪБОТА ИЛИ НЕДЕЛЯ И СЪГЛАСУВАНО В ПОДХОДЯЩ ЗА НАС ЧАС

Оглед

 • Огледът е БЕЗПЛАТЕН
 • Огледът не Ви ангажира по никакъв начин с ползването точно на нашите услуги
 • Огледът Ви дава възможност да се запознаете директно с хората , на които ще поверите преместването на Вашето имущество
 • Дългата ни практика е показала , че огледът е единственият начин да се даде точна и ясна цена за предоставяната от нас услуга
 • при огледа се прави опис на нещата , които трябва да се преместят, запознаваме се със специфичните условия на място / наличие на работещи асансьори , стълбища и т.н. / . Прави се преценка дали е необходим демонтаж/монтаж на някои от мебелите , уточнява се кой ще извърши опаковането на багажа , в кой ден и час ще се извърши преместването и др.
 • в края на огледа ще получите оферта , на която можете да разчитате и която не Ви ангажира по никакъв начин

Денят “Х”

 • в уговорения с Вас ден и час за преместване , Вие можете да бъдете 100% сигурни , че ние ще бъдем точно на време на посочения адрес
 • проверете предварително дали асансьорите все още работят
 • запазете ако е възможно удобно място за паркиране на камиона , с който ще транспортираме Вашият багаж / ако е възможно , направете това и на адреса за разтоварване /
 • ако избраната от Вас услуга не включва опаковането на багажа , уверете се , че всичко вече е прибрано в кашони и чували , и че секциите и гардеробите са празни
 • екипът ни ще започне работа – целта ще е да приключим възможно най-бързо и безпроблемно , защото ние ценим Вашето време
 • на адреса за разтоварване осигурете присъствието на човек , който да указва на колегите ни как да подредят вашето обзавеждане

Внимание - некоректни оферти !!!!!!

Много “фирми” практикуват обявяването на ниска цена при първия разговор по телефона , като в последствие в деня на местенето , когато вече сте притиснати от времето , използват и най-малкия повод за започването на пазарлъци , при които първоначално обявената цена обикновено се увеличава с пъти !!!