Референции

1297887176

Фирма

СПОРТ ДЕПО АД

Име

Галина Георгиева

Длъжност

мениджър логистика
СПОРТ ДЕПО АД

…..за извършване на демонтажни и монтажни услуги, монтаж на палетни и други стелажи, вътрешно-складови размествания и др.

Служителите притежават необходимите познания, техника и позитивно отношение към работата, влагайки старание и усърдие. Извършените услуги винаги са завършвани качествено и в срок. Фирмата има гъвкава ценова политика, съобразена с разбиранията на клиента и в случаите, когато това е било възможно сме получавали и допълнителни отстъпки от предварително направените договорки.

Натрупаният съвместен опит с фирма Карголифт ЕООД ни дава увереност да я препоръчаме като отговорен и сериозен партньор, с който смятаме да работим и занапред…..